Profil - Nowak Feliks

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej