Profil - Nowak Emil

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej