Profil - Nowak Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej