Profil - Nowak Lucjan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej