Profil - Nowak Roman

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej