Profil - Nowak Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej