Profil - Nowak Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej