Profil - Nowak Julian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej