Profil - Nowak Walenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej