Profil - Nowakowski Marcin

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej