Profil - Nowakowski Zygmunt

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej