Profil - Nowakowski Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej