Profil - Nowakowski Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej