Profil - Nowakowski Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej