Profil - Nowakowski Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej