Profil - Nowarzewski Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej