Profil - Nowczyk Wincenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej