Profil - Nowicki Konstanty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej