Profil - Nowicki Witold

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej