Profil - Nowicki Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej