Profil - Nowicki Leon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej