Profil - Nowicki Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej