Profil - Nowicki Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej