Profil - Nowicki Romuald

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej