Profil - Nowicki Zygmunt

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej