Profil - Nowicki Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej