Profil - Nowicki Tomasz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej