Profil - Nowicki Wacław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej