Profil - Nowicki Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej