Profil - Nowicki Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej