Profil - Nowicki Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej