Profil - Nowicki Teofil

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej