Profil - Nowicki Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej