Profil - Nowicki Ksawery

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej