Profil - Nowicki Ignacy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej