Profil - Nowicki Wincenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej