Profil - Nowosadzki Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej