Profil - Nowosajtis Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej