Profil - Nowosielski Konstanty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej