Profil - Nowosielski Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej