Profil - Nowosielski Julian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej