Profil - Nowosielski Feliks

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej