Profil - Nowosielski Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej