Profil - Nowosielski Dyonizy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej