Profil - Nowowiejska-Kaszówna Marja

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej