Profil - Nycz Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej