Profil - Nycz Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej