Profil - Nyklewicz Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej