Profil - Nytko Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej