Profil - Nałęcz-Cieszyński J.L.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne